Gratis introkurs : Master Norwegian - Lær Dialekt!

Bli med på dette GRATIS KURSET som viser deg hvordan du kan lære å forstå og bruke dialekt.

Du lærer å presentere deg på trøndersk, samt noen enkle ord og fraser, så du raskt raskt vinner tillit hos lokalbefolkningen. 

Kurset forklarer norsk kultur, og hvorfor det er så viktig for deg å mestre dialekt i Norge.

Du får innsikt i noen viktige forskjeller mellom bokmål og trøndersk, så du får utviklet norsken din til ennå høyere nivå

Kurset gir tilgang til noen kjekke ordbøker som "oversetter" de vanligste ordene fra bokmål til trøndersk, og noen nyttige hjelpemidler så du kanfortsette å lære hvor og når du vil

Les personvernerklæringen her. 

Join this FREE COURSE that shows you how to learn to understand and use dialect.

You will learn how to present yourself in Trøndersk, and a few simple words and phrases, so you quickly can gain more trust from the locals.

The course explains Norwegian culture, and why you need to master the dialects in Norway.

You will come aware of some important differences between Bokmål and Trøndersk, so you may develop your Norwegian language to an even higher level.

The course gives you access to some nice dictionaries which "translates" common words from bokmål to trøndersk and some helpful learning aids so you may continue to learn when and where you want.

Read the privacy statement here.

kossga_rdet